KTEP - El Paso, Texas

January 22, 2013

Conductor: David Zinman
Soloist: Jan Lisiecki, Piano
Sibelius: Symphony No. 3                  
Schumann: Piano Concerto                
Sibelius: Symphony No. 7