DESERT DIARIES: Shrub Invasion

Shrub Invasion.  Aired April 15, 2013.